HÌNH THỨC THANH TOÁN
Thanh toán bằng chuyển khoản:

Bạn có thể chuyển tiền cho chúng tôi theo số tài khoản sau đây:

Tên chủ tài khoản : Nguyễn Thị Hằng Nga

Địa chỉ tài khoản : NH VCB chi nhánh Tân Định số TK 0371000405258

Thanh toán tại địa chỉ người nhận: Bạn có thể nhận hàng và trả tiền trực tiếp cho người giao hàng.

 

Cart
0
Sản phẩm