BÁNH KEM VỚI CÀ PHÊ / RƯỢU MÙI
Mã SP: Kem rum nho 20cm
Giá: 350.000 VND
Mã SP: Kem rum nho 25cm
Giá: 530.000 VND
Mã SP: Kem rum nho 30cm
Giá: 670.000 VND
Mã SP: Kem mocha 20cm
Giá: 350.000 VND
Mã SP: Kem mocha 25cm
Giá: 530.000 VND
Mã SP: Kem mocha 30cm
Giá: 670.000 VND
Mã SP: Tiramisu 20cm
Giá: 350.000 VND
Mã SP: Tiramisu 25cm
Giá: 530.000 VND
Mã SP: Tiramisu 30cm
Giá: 670.000 VND
Cart
0
Sản phẩm